>

Biobest informeert paprikatelers: nieuwe ontwikkelingen met degenerans

In de beschermde paprikateelt wordt een heel arsenaal nuttigen ingezet – en dit in allerlei combinaties. Eind vorig jaar organiseerde Biobest Nederland twee workshops om telers wegwijs te maken in deze complexe materie. De roofmijt A. degenerans kreeg hierbij heel wat aandacht. De namiddagsessies vonden plaats op 15 oktober en 10 december in het kantoorgebouw van Biobest Nederland in De Lier.

Irene van Schie, technisch adviseur bij Biobest Nederland, gaf eerst een overzicht: Welke nuttige insecten en mijten worden gebruikt, wat zijn de inzetstrategieën en wat zijn hun voor- en nadelen? “Een teler moet met heel wat aspecten rekening houden”, zegt Irene. “De effectiviteit van de bestrijding kan verschillen naargelang het paprikaras. Sommige roofmijten zijn mobiel (ze zwermen uit), andere blijven op hun plek. De ene soort is gevoeliger voor chemische middelen dan de andere. En sommige soorten staan elkaar naar het leven, waardoor ze niet samen mogen worden gebruikt.”

De telers mochten ook zelf de handen uit de mouwen steken tijdens een kort practicum. Ze zochten roofmijten op paprikabladeren om ze vervolgens te prepareren. Dat is immers nodig voor identificatie, want de verschillende soorten van het Amblyseius-geslacht zijn niet te onderscheiden met het blote oog of met het vergrootglas – dit kan enkel met de microscoop.

“Zo toonden we telers dat bij inzet van verschillende soorten roofmijten in het gewas, zelden kunnen weten welke soort zich tijdens het jaar het best heeft ontwikkeld,” vertelt Juliette Pijnakker, R&D-medewerkster van Biobest Nederland. “Eventueel kunnen ze - weliswaar na overleg met hun Biobest-adviseur - roofmijten die ze op hun gewassen hebben gevangen geprepareerd bezorgen aan onze R&D-afdeling voor identificatie.” De discussieronde bevestigde de grote diversiteit qua inzetstrategieën die door telers in de zaal werd gehanteerd. Verschillende telers gaven ook aan dat ze hun strategie zouden gaan herbekijken.

“Onze info omtrent A. degenerans werd erg positief onthaald,” vertelt Irene. “Degenerans ontwikkelt zich traag tijdens de eerste maanden van het jaar, maar nadien explodeert de populatie. Bovendien concurreert degenerans niet met A. cucumeris.” Beide roofmijten vormen dus een prima combinatie tegen trips, terwijl cucumeris vooral effectief is tijdens de eerste 3 maanden van de teelt, is degenerans dat pas vanaf mei of juni. Bovendien ruimt degenerans in de zomer en het najaar ook spint op.” Mocht er nog nood zijn aan een extra tripsbestrijder in de zomer, dan kan aanvullend de roofwants Orius laevigatus ingezet worden.”

Om de piekperioden van cucumeris en degenerans nóg beter op elkaar af te stemmen, gaat Biobest dit jaar experimenteren met het bijvoederen van degenerans met Nutrimite™, het spraakmakend Biobest voedingssupplement voor roofmijten. Het doel is om de explosieve ontwikkeling van degenerans vroeger te laten starten. “Ik kreeg hierover heel enthousiaste reacties op de workshops. Sommige telers hebben ons zelfs al uitgenodigd om het bijvoederen in hun kassen te komen doen.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.