>

Biobest heeft nu ook officiële erkenning voor PreFeRal in Frankrijk

Het biologische bestrijdingsmiddel PreFeRal mag vanaf heden ook gebruikt worden in Frankrijk voor de bestrijding van wittevlieg in diverse teelten. PreFeRal is een biologisch insecticide dat wordt ingezet in beschermde (kas)teelten.

Reeds geruime tijd werd er gewerkt onder een tijdelijke registratie, bij deze is dat nu geformaliseerd. Naast tomaten- en komkommerteelt, is het een doorbraak voor de Franse sierplantenteelt, die met dit middel er een nieuw strijdwapen bij heeft gekregen. De meeste systemische en selectieve bestrijdingsmiddelen tegen wittevlieg stranden vaak op resistentie bij deze insecten en blijken al gauw ontoereikend te zijn.


Biobest biedt reeds een biologische oplossing met de inzet van Macrolophus, Encarcia formosa, Eretmocerus eremicus en mundus. Dit zijn allen natuurlijke vijanden van de wittevlieg.
Macrolophus bewees zijn nut reeds in tal van landen en onder verschillende klimatologische omstandigheden .
Aangezien het gebruik van PreFeRal geen neveneffecten heeft op de inzet van deze natuurlijke vijanden, is het de ideale mix in de strijd tegen wittevlieg.
PreFeRal was eerder al erkend in diverse andere Europese landen.
 

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.