>

Biobest haalt CDG-certificaat binnen

Na een grondige doorlichting kreeg Biobest Nederland deze zomer groen licht van de Stichting Certificatie Distributie in Gewasbescherming (CDG). Dat is de controlerende instantie van de gewasbeschermingsmiddelensector in Nederland.

De Stichting CDG houdt sedert 2010 de Nederlandse handel in gewasbeschermingsmiddelen in de gaten. De stichting verleent aan bedrijven die aan haar eisen voldoen zogenaamde CDG-certificaten. Biobest Nederland, dat gevestigd is in De Lier, verkreeg begin juli het certificaat dat geldig is voor de volgende vijf jaar. Dit laat Biobest Nederland toe om vanaf nu vol in te zetten op verkoop van gewasbeschermingsmiddelen zonder MRL zoals Preferal en Greenstim.

Bedrijven die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen met een toelatingsnummer verkopen zijn automatisch CDG-plichtig. Bart: “Het behalen van het certificaat betekent dat u werkt volgens de gedragsregels van het CDG. U mag dan bijvoorbeeld enkel nog leveren aan gebruikers als deze een geldige licentie hebben voor het toepassen van deze middelen.”

De Stichting CDG is eigenlijk een mooi voorbeeld van zelfregulering, vertelt Bart. “De organisatie werd indertijd, in opdracht van de overheid, opgericht door een aantal spelers uit de sector om regulering vanuit diezelfde overheid vóór te zijn.”

Het CDG-certificaat moet malafide praktijken zoals ‘kofferbakverkoop’ en illegale export naar het buitenland tegengaan. Bedrijven die worden gecontroleerd moeten daarom volledig inzicht verschaffen in hun in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen, alsook in hun opslagfaciliteiten en transportmiddelen.

In juni kwam een auditeur van certificeringsorganisatie ECAS namens de Stichting CDG op bezoek. “Tijdens zo’n bezoek wordt een hele checklist afgehandeld,” vertelt Bart Sosef van Biobest Nederland. “De administratie, de productieprocessen, de kennisverwerving, de veiligheidscultuur, het managementsysteem,... kortom onze hele bedrijfsvoering werd tegen het licht gehouden.”

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.