>

Biobest geeft telers advies over het vermijden van schadelijke schimmel in bodembedekkers

Biobest adviseert groente- en fruittelers zich goed te laten informeren bij de keuze voor een bodemverbeteraar of bodembedekker. De specialist in biologische gewasbescherming deed samen met het instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) onderzoek naar de schadelijke schimmel Verticillium, die soms wordt aangetroffen in vlaslemen. Een goed voorbeeld hoe Biobest, om de teler optimaal te adviseren, aandacht besteedt aan de teelt in zijn geheel en niet enkel aan de eigen productlijn.

Verschillende klanten van Biobest maken gebruik van vlaslemen, een restproduct van de vlasvezelindustrie. Er zijn grote hoeveelheden van beschikbaar in de vlasproducerende regio’s van Frankrijk en België. In de tuinbouw wordt vlaslemen gebruikt als structuurmateriaal bij compostering en als bodembedekker.

Moeilijk te beheersen

Verticillium microscleroten  worden vaak teruggevonden in vlaslemen. Microscleroten zijn zwarte, robuuste overlevingsstructuren (foto van Jane Debode, ILVO). Verticillium verwelking is een toenemend probleem in de vlasteelt. Soraya França, onderzoeker bij R&D Microbials van Biobest licht toe: “Deze  ziekte wordt veroorzaakt door de bodemgebonden schimmel Verticillium dahliae en is heel moeilijk te beheersen. Er zijn geen chemische of biologische beheersingsmaatregelen beschikbaar. Wanneer besmette vlaslemen worden ondergewerkt in de bodem kunnen microscleroten jaren in de bodem overleven. V. dahliae kan meer dan 300 plantensoorten infecteren zoals tomaat, paprika, aubergine, aardappel, aardbei, blauwe bes en verschillende houtachtige sierplanten.”

Behandelde vlaslemen zijn veilig

Naar aanleiding van dit onderzoek adviseren Biobest en ILVO de telers om alleen met warmte behandelde vlaslemen te gebruiken. Verticillium microscleroten worden namelijk afgedood bij hoge temperaturen. Onderzoekers: “Voorbehandelingen waarbij een voldoende hoge en lange temperatuur wordt bereikt, zoals composteren, vervezelen en pelleteren zijn dus goed om te verzekeren dat de vlaslemen vrij zijn van pathogenen. Telers kunnen dus beter kiezen voor met warmte behandelde vlaslemen of vlaspellets.”

Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met uw Biobest-adviseur.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.