>

Bestuiving in peer: hommels doen het werk!

Bestuiving is één van de kritische factoren in de teelt van peer. Dit jaar kenden we tijdens de bloeitijd koude temperaturen. Dan volstaan natuurlijke bestuivers en bijen vaak niet om een goede vruchtzetting te garanderen. Daarom spuiten veel perentelers geregeld planthormonen om de vruchtzetting te verbeteren. In 2013 werkte Biobest samen met enkele perentelers om het effect van hommelbestuiving te testen en te optimaliseren.


De bestuivingsvereisten in peer verschillen naargelang het ras. Het ras Doyenné du Comice is niet in staat tot zelfbestuiving. Hierdoor is kruisbestuiving absoluut noodzakelijk om goede vruchtzetting te bereiken. In tegenstelling tot Doyenné du Comice, is het ras Conference wel zelfbestuivend en dus niet strikt afhankelijk van kruisbestuiving. Toch heeft ook Conference baat bij kruisbestuiving door insecten, met als resultaat grotere vruchten. Ondanks de biologische verschillen, is actieve bestuiving door insecten dus voor beide rassen voordelig.


Toch zijn perentelers nog niet gewend om hommels als bestuivers te gebruiken in hun boomgaarden. Af en toe worden bijen ingezet, maar commercieel geproduceerde hommels worden vandaag nauwelijks gebruikt in de perenteelt. Sommige telers twijfelen zelfs of hommels wel in staat zijn peren te bestuiven.
Tijdens het seizoen 2013 hebben we, in samenwerking met Veiling Borgloon, een vergelijking gemaakt tussen percelen met een standaardbehandeling (spuiten van hormonen, geen introductie van bestuivende insecten) en percelen waarop hommels werden geïntroduceerd (10 kolonies per ha). Op die percelen waar hommels werden ingezet, was er een betere vruchtzetting en waren de jonge vruchten ook duidelijk groter. Volledige resultaten met de analyse van opbrengst en sortering zullen aan het einde van het seizoen beschikbaar zijn en medegedeeld worden.


Bij het testen van de hommelbestuiving, gingen we meteen nog een stap verder en evalueerden we ook al de mogelijkheden van Biobest's nieuwste hommeltechnologie: de Flying Doctors®. Flying Doctors® nesten zijn uitgerust met een speciale dispenser waarin men bijvoorbeeld biopesticiden voor de bestrijding van ziekten kan aanbrengen. Hierdoor kunnen de hommels de biopesticiden rechtstreeks afzetten in de bloem. Maar de dispenser van een Flying Doctors® nest kan ook gevuld worden met stuifmeel. Stuifmeel van verschillende perenrassen is commerciëel beschikbaar. Eerder dan dit kostbare stuifmeel te verspuiten of te verstuiven, wat sommige hoogtechnologische telers op dit moment effectief doen, kan gewoon gebruik gemaakt worden van de hardwerkende hommels om het stuifmeel direct af te leveren waar het nodig is!


De resultaten van dit experiment, zowel wat betreft stuifmeelverbruik als wat betreft vruchtzetting en grootte van de jonge vruchten maakten enkele telers, waarmee wij samenwerken, heel erg enthousiast!

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.