>

Belgische en Nederlandse tomatentelers ondervinden schade van Tuta absoluta

Tuta absoluta, ook bekend als de tomatenmineermot, is een kleine nachtvlinder die tot de familie der Gelechiidae behoort (orde: Lepidoptera)


Tuta absoluta komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De rups bezorgde ernstige schade aan de tomatenindustrie in het Middellandse Zeegebied door blaasvormige ‘mijngangen’ in de bladeren van de plant te graven. De waargenomen infecties in Zuid-Amerika en het Middellandse Zeegebied tonen aan dat Tuta absoluta serieuze kwaliteitsproblemen kan veroorzaken en de productie kan verminderen.

In 2009 dook deze plaag voor het eerst op en werd deze officieel als een voorbijgaande plaag geklasseerd. Maar nu lijkt het er steeds meer op dat dit één van de belangrijkste plagen is waarmee de Belgische en Nederlandse sector geconfronteerd wordt. Bladschade leidt tot verminderde fotosynthese en dus tot een lagere productie met mogelijke oogstverliezen tot 50-100% bij onbehandelde teelten.


De larve van Tuta absoluta doorboort de bladeren en de stengels maar kan ook de tomaten zelf aantasten, wat hen ongeschikt maakt voor consumptie en verkoop.
Chemische bestrijding is beperkt vanwege het risico op immuniteit en zijn potentiële effect op nuttigen die al aanwezig zijn in de serres. Echter, veel van de recent ontwikkelde chemische stoffen tegen Tuta absoluta zijn compatibel en toegestaan om geïntegreerd te worden in een IPM-strategie met de roofwants Macrolophus pygmaeus als bestrijdingsmiddel. Deze ontwikkelingen leiden tot het feit dat Tuta-besmettingen geen groot probleem meer zijn in een aantal mediterrane landen.


Doordat deze plaag nu ook begint voor te komen in de Noord-Europese regio, heeft Biobest onmiddellijk gereageerd met de ontwikkeling van een duurzame, biologisch gebaseerde bestrijdingsstrategie die toepasbaar is in de Vlaamse tomatenindustrie. Deze strategie, die de voorbije jaren al met grote tevredenheid is uitgevoerd in Zuid-Europa en Marokko, is nu aangepast aan deze nieuwe en meer noordelijke landen.

De eerder opgedane ervaring met bestrijding en advies is van groot belang voor de telers die nu recentelijk worden belaagd met deze, voor hen, nieuwe plaag.

Biobest’s strategie is voornamelijk gebaseerd op:
 

  • Gewas en technische maatregelen: sluit de serres af met geschikt insectengaas; verwijder aangetaste onderdelen van de plant, zorg voor voldoende hygiëne in de serres.
  • Monitoring met feromoonvallen: maak gebruik van deltavallen en Tutasan watervallen.
  • Introductie van nuttige organismen zoals Macrolophus-System (roofwants Macrolophus pygmaeus) met extra aandacht voor de populatie-ontwikkeling, preventieve introductie en het voeden met Nutrimac.
  • Correct gebruik van selectieve pesticiden die compatibel zijn met de nuttige organismen.
  • Sinds kort moedigt Biobest de introductie van Macrolophus al aan vanaf de aanplanting van de jonge planten.
  • Meer info over Tuta absoluta, zijn levenscyclus, schade en aanbevolen bestrijdingsstrategie, kun je vinden op de website www.biobestgroup.com of contacteer jouw adviseur.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.