>

Amblyseius fallacis: een veelbelovende roofmijt voor koudere teelten

Biobest kondigt met trots de lancering van Fallacis-System (A. fallacis)aan, een zeer efficiënte roofmijt ter bestrijding van bonenspintmijt (TSSP, Tetranychus urticae), fruitspint (Panonychus ulmi) en andere spintmijten, roestmijten en kleine ongewervelden.

A. Fallacis combineert volgende troeven:

  • tolerant voor koudere temperaturen
  • zeer beweeglijk tussen de planten
  • zeer resistent tegen pesticiden
  • plant zich snel voort in koudere klimaten

 

De 'koele' mijt
Roofmijten staan bekend als zeer effectieve bestrijders van T. urticae en andere plagen in verschillende gewassen, voornamelijk in warme kassen. Onder koudere omstandigheden, durft de bestrijding al wat moeizamer verlopen.

Zet dan Amblyseius fallacis in. Deze nieuwe bestrijder blijft actief en plant zich voort zelfs bij lage temperaturen (18-22 °C). Dit maakt hem een zeer goede biologische bestrijder voor moeilijke gewassen zoals aardbei en roos. Onder deze omstandigheden is A. fallacis actiever en plant hij zich sneller voort dan eender welke andere commercieel verkrijgbare mijt.

Search and destroy

A.fallacis is een zeer vraatzuchtige predator, die tot 16 spintmijten per dag kan verorberen. Zijn relatief lange poten maken hem zeer mobiel. A.fallacis vertoont twee verschillende voedingspatronen. Wanneer er voldoende plagen aanwezig zijn, beweegt hij zich willekeurig waardoor hij de individuele bladeren kan schoonmaken. Als er weinig plaaginsecten aanwezig zijn, zal hij zich op de punten van de bladeren voortbewegen, zodat hij makkelijker naar andere bladeren en planten kan overstappen. Bij veel wind, zal A. fallacis zich zelfs naar de top van de planten begeven om zo door de wind voortgeblazen te worden naar andere plekken in het gewas.

Preventief inzetten

A. fallacis is een generalist, met een sterke voorkeur voor andere spintmijten. Bij gebrek aan z’n favoriete prooi, zal fallacis zich voeden met andere mijten en kleine ongewervelden. Bovendien kan A. fallacis perfect overleven op pollen. Hierdoor kunnen telers deze biologische bestrijder reeds inzetten bij lage spintdruk. In sommige teelten is het zelfs mogelijk om gedurende het hele jaar een fallacis-populatie in stand te houden.

Geïntegreerd gewasbeheer

Amblyseius fallacis blijkt weinig gevoelig te zijn voor verscheidene chemische gewasbeschermingsmiddelen. De resistentie is sterk afhankelijk van de gebruikte techniek, temperatuur, timing en de aard van het product. Zoals steeds kunt u bij uw Biobest-adviseur terecht voor meer informatie.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.