>

Bluestim

Laat de stress verdwijnen en ga voor verbeterde prestaties bij omgevingsstress 

Wat is Bluestim®?

 • Oplosbaar poeder voor bladtoepassing op basis van > 96% zuivere glycine betaïne
 • Bevordert de water- en nutriëntenhuishouding (waaronder Ca) bij planten waardoor ze beter beschermd zijn tegen extreme omstandigheden zoals droogte, temperatuurveranderingen, zoutstress en waterstress 

Wat zijn de voordelen van Bluestim®?

 • Makkelijk toe te dienen door bladtoepassing
 • Verbeterde osmoregulatie van plantencellen
 • Verhoogde houdbaarheid en stevigheid van vruchten
 • Kleinere kans op neusrot en barsten
 • Natuurlijk en veilig voor mens en milieu

Hoe werkt Bluestim®?

 • Verhoogt het gehalte aan glycine betaïne in de plant dankzij de uitermate hoge concentratie aan glycine betaïne (>96%)
 • Penetreert het plantoppervlak en wordt binnen de 24 uur doorheen de volledige plant verspreid
 • Wordt opgeslagen in de plantencellen en zorgt voor een betere water- en nutriëntenhuishouding waardoor overvloedig opslorpen van water en massale lekken vermeden worden
 • Tijdens osmotische stress wordt de fotosynthese verbeterd en de celwand verstevigd met o.a. een hoger vruchtgewicht en een langere houdbaarheid tot gevolg 

In welke teelten is Bluestim® effectief?

 • Zachtfruit zoals aardbei, framboos, blauwbes en braam
 • Groenteteelt zoals tomaat, paprika en sla
 • Gazon en golfterreinen
 • Sierteelt

Disclaimer: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een veilige manier. Lees voor je Bluestim® gebruikt aandachtig het etiket en de productinformatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Gebruik enkel gewasbeschermingsmiddelen die erkend zijn in het land van toepassing.

Verpakking

Bluestim®

Verpakking:
verzegeld aluminium zak

 

Gewicht:
2 kg

 

Formulering:
oplosbaar poeder

 

Inhoud:
meststof (Belgïe - Ontheffing N°EM012.V)
> 96% (g/g) glycine-betaïne, gezuiverd en gekristalliseerd
12% stikstof oplosbaar in water
1,5% max. watergehalte

 

product-img

De lokale wetgeving kan beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van dit product. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of neem contact op met jouw Biobest adviseur. Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.