>

Prestop®

Een betrouwbare bescherming van je gewas

Wat is Prestop®?

 • Biofungicide op basis van de nuttige bodemschimmel Clonostachys rosea J1446
 • Clonostachys rosea J1446 is een antagonistische schimmel die op boven- en ondergrondse plantdelen groeit
 • Bescherming van de plant boven en onder de grond tegen schadelijke schimmels

Wat zijn de voordelen van Prestop®?

 • Bewezen werkzaamheid
 • Geen risico op resistentieontwikkeling
 • Geen nadelige effecten op nuttige insecten en hommels
 • Biologisch, zonder residuen of wachttermijn

Hoe werkt Prestop®?

 • Clonostachys rosea J1446 neemt de plaats en voedingsstoffen van schadelijke schimmels af
 • Produceert ook enzymen die de celwand van de schadelijke schimmels afbreekt
 • Prestop® voorkomt zo de ontwikkeling van andere schadelijke schimmels

Waartegen beschermt Prestop® de plant?

 • Grijsrot door Botrytis (grauwe schimmel)
 • Stengelbrand door Mycosphaerella/Didymella
 • Kiemplantrot en wortelrot door Fusarium, Pythium, Rhizoctonia en Phytophthora
 • Wortelrot en verwelking door Phytophthora

In welke teelten is Prestop® effectief? 

 • Groenteteelt zoals tomaat and komkommer
 • Sierteelt
 • Aardbei

Disclaimer: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een veilige manier. Lees voor je Prestop® gebruikt aandachtig het etiket en de productinformatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Gebruik enkel gewasbeschermingsmiddelen die erkend zijn in het land van toepassing.

Verpakking

Prestop®

Type: verzegelde ziplock zak

Gewicht: 1 kg

Formulering: spuitpoeder (WP)

Inhoud: 320 g/kg (2x108 kve/kg), conidiosporen en droog mycelium

product-img

De lokale wetgeving kan beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van dit product. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of neem contact op met jouw Biobest adviseur. Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.