>

Gnatrol® SC

Wat is Gnatrol® SC?

 • Gnatrol® SC bestrijdt de larven van rouwmuggen/sciaravliegen in sierplanten (onder bescherming).
 • Gnatrol® SC bevat sporen en eiwitkristallen van de bacterie Bacillus thuringiensis subsp. israelensis stam AM65-52.

 Wat zijn de voordelen van Gnatrol® SC?

 • Snel effect
 • Makkelijk te gebruiken
 • Mechanisme steunt op verschillende toxinen met een verminderde gevoeligheid voor resistentieontwikkeling tot gevolg
 • Specifieke werkzaamheid tegen larven van varenrouwmuggen

Hoe werkt Gnatrol® SC?

 • De muggenlarven nemen tijdens het voeden de Bti eiwitkristallen op na behandeling met Gnatrol® SC
 • De eiwitkristallen worden geactiveerd in darmstelsel en afgebroken tot toxinen die specifiek binden op de darmwand
 • Er vormen zich lekken in de darmcellen en de darmwand wordt vernietigd
 • Larven sterven snel na inname
 • Jongere larven zijn gevoeliger voor het product dan oudere

In welke teelten is Gnatrol® SC effectief?

 • Sierteelt (onder bescherming)

Nota: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Léés voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Pas enkel gewasbeschermingsmiddelen toe die erkend zijn in het land van toepassing.

 

Verpakking

Gnatrol® SC - 10L

Verpakking: 10 L
Formulering: Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotype H-14) stam/souche AM65-52
Inhoud: 123 g/l (11,6% w/w, 1200 ITU/mg)

product-img

De lokale wetgeving kan beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van dit product. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of neem contact op met jouw Biobest adviseur. Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.