>

DELFIN WG

Rupsen kunnen er niet omheen

Wat is DELFIN® WG?

 • Een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van Bacillus thuringiensis spp. kurstaki, stam SA-11
 • Biopesticide ter bestrijding van bladvretende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen

Wat zijn de voordelen van DELFIN® WG?

 • Gekende werkzaamheid
 • Mechanisme steunt op verschillende toxinen met een verminderde gevoeligheid voor resistentieontwikkeling tot gevolg
 • Door de fijne deeltjes een uitstekende gewasbedekking
 • Specifieke werkzaamheid (enkel rupsen)
 • Inzetbaar in het begin van de teelt, tijdens de introductie van de nuttigen
 • Snel effect: vraatstop treedt snel op

Hoe werkt DELFIN® WG?

 • De rupsen eten de bladeren die behandeld zijn met DELFIN® WG
 • De eiwitkristallen worden in het spijsverteringsstelsel afgebroken tot toxinen die specifiek binden op de darmwand en deze afbreken
 • Er treedt een vraatstop op en enkele dagen later sterven de rupsen
 • Jonge rupsen zijn gevoeliger voor het product dan oudere

In welke teelten is DELFIN® WG effectief?

 • Groenteteelt zoals tomaat, paprika, aubergine, komkommer en kool
 • Sierteelt
 • Fruitteelt

Nota: Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Léés voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Pas enkel gewasbeschermingsmiddelen toe die erkend zijn in het land van toepassing.

Verpakking

DELFIN® WG

Verpakking: 1 kg doos
Formulering: water dispergeerbaar granulaat (WG)
Inhoud: 850 g/kg (32,000 IU/mg) Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki stam SA-11 (Btk SA-11)

product-img

De lokale wetgeving kan beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van dit product. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of neem contact op met jouw Biobest adviseur. Onze producten en oplossingen zijn bedoeld voor professioneel gebruik.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.