>
Je bevindt je hier:
 1. Home
 2. Plagen en ziekten
 3. Pythium

Pythium

Het geslacht Pythium bevat vele pathogene soorten, zoals P. ultimum, P. aphanidermatum en P. sylvaticum. Pythium-soorten kunnen in vele gastheren bodemgebonden ziekten veroorzaken; het zijn generalisten. Ze kunnen verschillende groenten en sierplanten aantasten. Bijvoorbeeld komkommer, sla, chrysant en poinsettia.

Welke schade kan Pythium veroorzaken?

 • Zaadrot en wortelbrand. Voornamelijk tijdens de opkweek en bij jonge planten.
 • Groeivertraging, wortel- en kroonrot. Wanneer de wortels van volwassen planten geïnfecteerd zijn.

Wat zijn de kenmerken van Pythium?

 • Pythium-soorten vormen mycelium zoals schimmels doen, maar ze behoren tot een aparte groep micro-organismen: de oomyceten.
 • Oomyceten kunnen zoösporen produceren die in water kunnen zwemmen en wortels kunnen infecteren.
 • De rustsporen -oosporen- van oomyceten kunnen maanden of jaren in de bodem overleven.
 • Pythium-soorten worden vaak in de bodem aangetroffen. Ze koloniseren ook gemakkelijk irrigatiesystemen en groeimedia.
 • Het zijn zeer belangrijke ziekteverwekkers in hydroteelten.
 • Besmette stekken, water, stof en plantendeeltjes op mensen en gereedschap zijn bronnen van Pythium-inoculum.
 • Ook varenrouwmuggen en oevervliegen kunnen Pythium in kassen introduceren en verspreiden.

Hoe bescherm je planten tegen Pythium?

 • Vermijd omstandigheden die planten vatbaar maken voor Pythium. Bijvoorbeeld een hoge temperatuur in het substraat/water en een zuurstofarm wortelmilieu.
 • Gebruik een groeimedium dat de microbiële activiteit bevordert en daardoor Pythium beter onderdrukt.
 • Voor biologische bestrijding kun je vertrouwen op het biologisch fungicide ASPERELLO® T34 Biocontrol®.

Wij maken het je eenvoudig

Specificeer je locatie en voorkeurtaal om meer relevant advies en informatie te ontvangen. Bedankt!

PS: schakel cookies in om uw voorkeuren te onthouden.